Apsidairiau, kokios temos einamuoju momentu artimiausios, ir kadangi Jehovos liudininkais dabar kandidatų patikėtiniai slankioja po daugiabučius su savo religinėmis skrajutėmis, ragindami užrašyti sielą balsą šėtonui jų patronui bei šio vardo koalicijai, tai, manyčiau, ši tema prašosi įvertinimo.

Kuris išties labai glaustai buvo išdėstytas šeštadienį mano paskyroje Facebook:

Savivaldos rinkimuose kandidatams turi būti iš esmės tik vienas klausimas: kaip iš rajono padarysite LEZ.

Jei jau “nepasidaro“ – uždarom tą savivaldybę, nes administruoti dotacijas, pensijas ir pašalpas užtenka tik sekretorių.

Nuff said.

* * *

Ir tuo išties būtų galima užbaigti, paprašant jūsų tik pasidalinti savo pinigais su mano PayPal paskyra čia.

Bet tai, pasakysite, argi viskas taip paprasta?

Be abejo, kad ne.

Palaikyti alaus bokalo, kol aš čia paaiškinsiu plačiau savo nuomonę, nereikia, nes dabar (t.y., kai rašau) išties taurėje itališkas brut spumante Casalotta už €5.49 iš IKI (šiaip iš glera ir pinot grigio baltųjų vynuogių ir Veneto regiono Castel Boglione kaimo, jei taip visai tiksliai, tik ši informacija yra neesminė, manau).

Tiesa, IKI man vis dar už reklamą nesusimokėjo. O gaila. Rupūžės, nesikeikiant!

Ai, ir atsargiai atidarinėkite, nes gausiai putoja ir gerokai pastovėjęs ramybės būsenoje net ir 45 laipsnių kampu pakreiptas (dabar draugės cūcė Morka “džiūgauja“ tuo šampūsiko kvapeliu ant savo pagalvėlės, pakliuvusios kažkaip ne vietoje kamščio ištraukimo vektoriui), todėl tas itališkas palinkėjimas ant etiketės salute! turėtų būti suprantamas kaip saliutas, o ne į sveikatą.

Tačiau vis tiek į sveikatą (nes juk naikina inkstuose akmenis, o kaip jums – tai aš ir Sveikatos Apsaugos Ministerija atsakomybės neprisiimame, tik pastaroji dar ir šventeiviškai jus saugo nuo alkoholizmo liūno), ir grįžkime prie temos.

Nes va gerai FB komentare mano draugas (foloveriai, kurie nėra friendsai, komentuoti FB negali) Ramūnas Ažukas pastebėjo, kad jei taip 10-12 LEZų po Lietuvą išbarsčius, tai darbo užtektų 50 km spinduliu nuo kiekvieno LEZ maždaug visai Lietuvai.

Nes nuolat “pamirštama“ realybė yra tokia, kad po 1999 metų savivaldybių reformos jų visai šalies savivaldai prikepta net 60, šios finansuojamos iš esmės iš vietos gyventojų GPM bei dotacijų, gaunamų iš šalies valdžios (labai konkrečiai – Vidaus Reikalų Ministerijos per Finansų Ministeriją kaip Vyriausybės “buhalteriją“), o save išsilaiko ir kitas savivaldybes šelpia išties tik vos keturios: Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų bei Mažeikių (kitaip tariant, pastarosios atveju, tai lenkų naftininkai).

Aišku, visada galima pamanipuliuoti skaičiais, statistika ir dar jų dėliojimo ideologiniais principais (kaip Klaipėdos miestas tuštėja, tačiau uostamiesčio rajonas turtėja iš šio gyventojų, uždirbančių rajonui GPM tame Vilniaus uoste, įsikūrusiame Klaipėdos mieste), bet realybė tokia, kad savivaldybės finansiškai absoliučia dauguma pačios neišsilaiko.

Todėl jų tarybas ir administracijas su merais iš esmės galima laikyti net ne jokia savivalda, o banaliomis mokesčių mokėtojų pinigų siurbėlėmis, kurių įkaitais tampa visi vietos rajono gyventojai, priklausomi nuo šiųjų malonės gauti kažkurią dalį iš jų anksčiau “pavogtų“ per VMI ir Sodrą pinigų – gal todėl norinčių pavaldyti savivaldybėse yra šiemet kaip niekada daug, nes dukterinės visos šitos valdžios “korporacijos įmonės“ tampa vieninteliais, deja, realiais darbdaviais regionuose.

Ir bus tik blogiau – pylavoti ES dotacijas trinkelėms, asfaltui, auksiniams tualetams ir savo sėbrų pirtelėms per atplėštukus kitais metais jau nebus kaip. Jūs netgi visus tuos mesijus, kurie sakosi, kad žino, kaip valdyti rajonus, galite linksmai patrolinti, pastatydami prieš šį faktą ir paklausdami, ar tūlas jų išvis žino, kurią dalį savivaldos biudžete sudaro ES dotacijos, ir kaip bei kuo ta atsiversianti skylė bus padengta jau po 9 mėnesių (sic!) nuo jų išrinkimo?

(o kas ir kodėl padengs – iš dalies aš jau rašiau čia)

Ko gero, tuomet mano klausimas apie LEZ, kaip ne tik laisvą ekonominę zoną, bet ir ekonomiškai tą laisvę užsitikrinantį darinį, jau neatrodys toks perdaug ankstyvas?

* * *

O tai reiškia, kad žiauriai tiesmukas, bet visiškai teisingas ir žurnalisto Romo Sadausko pastebėjimas, jog:

Įsivaizduoju, kiek balsų surinktų, jei kuris pasakytų teisybę rinkėjams, kad viename ar kitame rajone, suskaičiavus gimusius vaikus, jau aišku, kad greitai reikės uždaryti 2/3 mokyklų, ligoninę paversti slaugos namais, o vienintelis perspektyvus verslas, kuris blaiviame prote dar čia kažką investuotų – ritualinių paslaugų.

Netgi kai vietos politikai giriasi, kad jie ten preliminariai susitarė dėl kokio investuotojo atėjimo, kuris sukurs apie 200-300 (Marijampolės socdeminiai pagyriukai kliedėjo apie “virš 1000“ danų gamintojų dėka, o praimas su valstiečių govėda nusipezėjo apie indų sukčių “globaliai gigantišką“ tekstilinę investiciją Radviliškyje Rokiškyje su tūkstančių tūkstančiais tokių vietų, įskaitant ir bendrabučių darbininkams statymą) darbo vietų, tai stebiuosi, kodėl niekas nepaklausia, o tai kiek tų bedarbių išvis beliko jau registruotų vietinėje Darbo Biržoje?

Čia taip nepaisant priežasčių, kodėl tie vargetos ten išvis dar registruojasi, nes DB seniai neteikia darbo paieškos paslaugų, o užsiima socialinių pašalpų skyrimo administravimu, bausdama prašytojus tik viešaisiais darbais arba pagal koncesiją pasiųsdama juos vietos dvarponiui, prašančiam dykos darbo jėgos (kartais tas netgi susimoka, bet tik pusę darbo kainos, nes kitą pagal kokią nors mokesčių mokėtojų iššvaistymo programą papylavoja DB), nes to geradario darbdaviu, prisipažinsiu, vadinti taip sąžinė neleidžia, kadangi verslas, manau, iki šiol kažkaip darbuotojus, o ne “darbo jėgą“, vis tik susiranda įprastu rinkoje būdu, o jei to neišgali, tai reiškia, kad čia net ne verslas, bet sukčiavimo schema, grobstanti, tame tarpe, ir iždą.

Nes iš tų bedarbių, kurie DB suregistruoti, gali nemaloniai paaiškėti, kad tinkamų darbui pagal kvalifikaciją gali būti dar gerokai mažiau, nei poreikis jiems yra pagal investuotojo ketinimų protokolą, jau nekalbant apie tai, kad jų ir taip yra suregistruotų per mažai iš viso, kiek reikia nors kiek regiono ekonomiką pagerinsiančioms investicijoms. Na, juk banaliai per tas keletą krizių ir tarpuose tarp jų masė žmonių emigravo jei ne iš šalies, tai bent jau iš regionų arčiau centro – o iš to seka ir visos provincijos tuštėjimo dėsnio sukeltos pasekmės.

O jei taip jau nei vienai partijai ar šutvei, pardon, “rinkiminei vietos koalicijai“, nebėra jokios strategijos, kaip iš jų valdytino rajono padaryti LEZ (nes ne LEZ turėdami jūs jau dabar, glušiai politikieriai, nebeatlaikote konkurencijos ekonomikoje – todėl jūsų regionai tuštėja!), tai tokią pseudosavivaldą dera uždaryti, nes dotacijoms paskirstyti pagal centro nurodytus reglamentus užtenka tik sekretorių (administratoriai dar kažkokius sprendimus daro, o tie, matote, baigiasi įprastiniu Lietuvos “ekonomikai“ pinigų vogimu, tai neužaukštinkite pareigų ir nepriduokite daugiau įgaliojimų, nei čia jų techniškai reikia darbui atlikti!).

Gal todėl anuomet dar LDK laikais vietos savivaldoje ne valstiečiai (ne visi gi buvo mužikais – baudžiauninkais!), o šlėktos tik savo seimeliuose dalyvavo, kai miestų savivaldą pagal Magdeburgo teises palikdavo miestų “buržujams“. Viskas logiška – kas mokesčius moka, tie ir piliečiai, ir jie patys sprendžia, kur savo mokesčių pinigus, po to, kai jau sumoka Karūnai (o ne iškaulina iš jos – t.y. dotacijų iš respublikos iždo!), vietoje kaip paskirstyti, o tam ir išsirenka visuomenėje gerbiamus ir pasitikėjimo vertus iš savo tarpo bendrapiliečius.

Ilja Repin: Zaporožės (kuomet dar jie buvo Abiejų Tautų Respublikos) kazokai (o maždaug taip atrodė ir mūsų šlėktelės) rašo pasityčiojantį laišką turkų sultonui – kaip išsaugoma savivalda ir nepasiduodama uzurpatoriams iš centro (iliustracija iš vikės)

Aišku, 1918 metų Vasario 16-tosios Nutarimas visą tą liaudį (dabar vadinamą “runkeliais“) pakėlė iki tautos (szlachta) lygio, panaikindamas luomus (dėl ko net tokie kaip aš su šlėktiškomis nususbajorių pavardėmis su priesagomis -vič- bei -ausk- džiaugiasi), tačiau su ta vietos savivalda ir demokratija, matomai, kažką dera pakoreguoti, nes esamas modelis per tiek atkurtos Nepriklausomybės metų kažkaip neveikia, ar ne?

Nes vis tiek, norime ar ne, bet baigsis kaip graikams, o tie dar 2010 metais, kada iki visų epinių perturbacijų ir “suvereniteto“ kovų su ES bei ECB dar nepribrendo, jau pasidarė taip vadinamą regioninę reformą, po kurios šalis suskirstyta į savarankiškas apskritis, privalančias išsilaikyti pačioms – kitaip tariant, jei lygintume su mūsiškėmis, kada 2009 metais panaikintos apskritys ir pridauginta kaip blusų ant lietbrisiaus kūno visokių savivaldėlių, tai graikų centrinė valdžia realiai delegavo atsakomybes bei įgaliojimus, mažindama vietines viešojo administravimo sąnaudas, t.y. pasielgė visiškai priešingai lietuviškai, kuri vis dar maudosi iliuzijose ir ES dotacijose, manydama, kad saugo demokratiją nuo oligarchijos, taip leisdama pastariesiems tik lobti demoso sąskaita.

* * *

Bet net ne tai yra svarbu, ir ne apie Homero ar liberum veto palikuonis kalba eina.

Esmė tame, kad markizas Karabasas stato ne šiaip Russia Lite variantą iš Lietuvos Respublikos, bet jau dabar dėlioja aiškią ir nuo jo priklausomą valdžios vertikalę (© Huilo).

Ar pamenate, kaip Prietaisas, būdamas praimu, važiavo į SPA bučiuoti rankutės pietų Lietuvos kurorte savivaldybių asociacijos pirmininkui, kuris turėjo realiai daugiau valdžios tai jų partijai (ir to meto Vyriausybei), nei tas menamas LSD partijos vadovas Jonas, persivadinęs Algirdu, Butkevičius?

Dabartinis kultūrgenosė™ to nebedarys (nepriklausomai nuo to, ar STT teisėjus čiups už pakarpos ant malinos, ar ne) – jis senokai suvokė (ko kažkaip žiniasklaida nepastebėjo), kad valdymo svertai per pinigus yra išties centre, ir todėl ten pasisodino lizinginį savo praimą.

Kuomet tas taps dar ir preziMentu™, nes instagraminė teisėsauga labiau rūpinasi savo stringais aptemptų sėdmens raumenų eksponavimu, tai nenustebkite, kad, kaip dabar apie Seimo narių skaičiaus mažinimą, taip ir tuomet pasklis propagandinis reivas dėl “savivaldos veiklos efektyvinimo, atsižvelgiant į pakitusias finansines gaires beigi demografines tendencijas“. Ir jūs tuomet vėl herojiškai mūru internetuose stosite už kiekį, o ne esmę, kaip dabar dėl Seimo narių skaičiaus?

Kitaip tariant, jis susimažins sau pavaldžių savivaldybių skaičių, kad susimažintų savo valdymo sąnaudas, net jei visas šitas savivaldos muliažas ir yra apmokamas iždo pinigais.

Tik tuomet jau bus gerokai per vėlu kalbėti apie mirusią savivaldą ir jos reformavimo būdus bei galimybes – likusi Lietuva taps nebe de facto, o de jure dotaciniais regionais (kažkur girdėta sąvoka, tiesa?). Ir dabartinei opozicijai nedera puoselėti naivių vilčių dėl galimybės pavaldyti “rinkėjų valia“ kada nors visą šią pono Ramūno sukurtą sistemą – jūs, brangieji, jau susimovėte su savo brendžiukais ir be penkių minučių premjer-anūkiukais, deja.

Tai kaip ir čia jau būtų galima irgi padėti tašką – ačiū už jūsų dotacijas mano tinklaraščio savivaldai per PayPal čia.

* * *

Apie savivaldą išties galima rašyti daug ir įvairiais kampais.

Deja, turime laiko tik dabar, ir tik šiems rinkimams. Nuo to, kad vienus goželius dabar pasikeisite, tikitės, geresniais, tai savivaldos sistemos nepakeis. Ją išties dera keisti iš esmės, tačiau valstybėje dabar tam irgi nėra palankiausia padėtis. O ir kada toji padėtis palanki išties buvo?

Nes netgi ne tiek bėda sistemoje, dėl kurios, suprask, jau vėl reikia kosmetinių reformų, motyvuojant tuo, kad nuo 1999 ar 2009 metų (kada apskritys “atgyveno“) jau prabėgo sočiai laiko.

Esmė tame, kad pasikeitusi tikrai ne į gerą padėtis pačioje provincijoje, net nepaisant įsivyravusios korupcijos ar menkstančių ekonominių galimybių. Ir tendencijos bendrai juk anaiptol nėra džiuginančios, net jei kurie kelsitės į sostinę, ten išgrūsite savo vaikus ar pasidaunšiftinsit savo gyvenimą, atvirkščiai, persikeldami iš sostinės į provinciją, ir guosdami save mintimi, kad vis dar juk esate Lietuvoje, o emigruoja juk tik nevykėliai.

Todėl ir vėl cituoju Ayn Rand: realybę ignoruoti galima, tik po to reiks tvarkytis su to ignoravimo pasekmėmis (angl. We can ignore reality, but we cannot ignore the consequences of ignoring reality).

Kita vertus, jūs gi norite kažko optimistinio bent pabaigai, tiesa?

Tai tegul jus džiugina faktas, kad šiais metais išrinkta, kad ir kokia bebūtų, ta vietos valdžia juk pradės kadenciją vienoje ir visiems per visus tuos po įstojimo į ES prie dangiškos manos (arba ES dotacijų ir fondų lietaus) prisipratintos palaimingos realybės, o ją jau užbaigs visiškai kitoje – pagreitintu šoko terapijos būdu mokančia visus jau dirbti ir užsidirbti patiems. Nes visiems išsibėgioti nei yra kur, nei pavyks – tad kas tuomet daryti beliks?

Todėl aš šiandien nedrąsiai kikendamas tik ištuštinu minėtąją spumante taurę, o po ketverių metų gal džiūgausiu atidarydamas kaip koks frankofilinis šlėkta sabrage būdu kokį nors cuvée. Nes, neduoktudie, beliks tik vodka, link kurios stumia vergyninis naisizmo ideologas.

Tad pradėkime kaupti fondą tai šampei čia – ačiū!